Buurtpreventie

Frederiksoord
Corona
marc | 2020-04-18 21:04:52

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Vermijd contact met kwetsbare mensen
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd anderhalve meter afstand

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met coronavirus
In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Symptomen van het coronavirus
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 1 andere persoon kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Nederland
In Nederland is het coronavirus inmiddels bij meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in Nederland wordt nauwkeurig in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst monitort alle contacten om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding
Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Reizigers
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie buiten Nederland nauwlettend in de gaten en past waar nodig het reidadvies aan. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.


Week van de eenzaamheid 2019
marc | 2020-02-23 20:02:04

Kom naar de Dubbelburg op 2 of 4 Oktober

De jaarlijkse Nationale Week tegen Eenzaamheid valt van 1 tot en met 8 oktober 2019. In de gemeente Katwijk wordt op allerlei manieren aandacht aan deze week gegeven. ‘Is dat nou nodig, zo’n themaweek?!’ denkt u misschien. Helaas wel. Zélfs in ons gezellige Katwijk. Want eenzaamheid komt overal voor. Terwijl er weinig over wordt gesproken.


Street for You en opening speeltoestel en Jeu de Boules
marc | 2020-02-24 11:02:30

dfhgdh


Buurtpreventie Frederiksoord Rijnsburg
marc | 2020-02-24 11:02:39

De nieuwe borden met het WhatsApp logo

De bewoners van de Frederiksoord zal het niet ontgaan zijn. Bij toegangswegen naar de wijk staan nieuwe borden met een verwijzing naar Buurtpreventie Frederiksoord en Whatsapp-groepen. De hiervoor ontworpen symbolen worden sinds kort ook in het nieuwe logo van de Buurtpreventie Frederiksoord gebruikt.

De Buurtpreventie zet zich in voor de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijk Frederiksoord. Dat kan gaan om het uitdelen van tipkaarten om inbraken tegen te gaan, het beheren van Whatsapp groepen, omkijken naar alleenstaande ouderen, of het signaleren van gevaarlijk geparkeerde autoâ??s. De Buurtpreventie stimuleert omkijken naar elkaar in de wijk en verwijst door naar (hulpverlenende) instanties als dat nodig is.

Als (nieuwe) buurtbewoners in Frederiksoord zich via de Buurtpreventie in willen zetten voor de veiligheid in de wijk, dan kunnen ze zichzelf aanmelden via de link onderaan de site.


Actie tegen eenzaamheid
marc | 2020-02-24 11:02:19

Buurtpreventie Frederiksoord in actie tegen eenzaamheid

 

Op vrijdag 5 oktober organiseert Buurtpreventie Frederiksoord informele gesprekken in de Burgt over eenzaamheid. Tussen 13:00 en 16:00 uur zitten de vrijwillige Buurtpreventen bij de leestafel in de centrale hal. Zij wisselen daar informatie uit met bezoekers, laten weten hoe zij omgaan met het thema eenzaamheid in Frederiksoord en bieden een kopje koffie of thee aan. Deze gesprekken zijn in het kader van de landelijke week van de eenzaamheid.

Deelnemers worden uitgenodigd om een introducee mee te nemen. Zich opgeven voor deze activiteit kan via buurtpreventie.frederiksoord@gmail.com. U kunt echter ook langsgaan zonder aanmelding vooraf.

De Buurtpreventie Frederiksoord zet zich in voor de sociale en fysieke leefbaarheid in Frederiksoord. Naar elkaar omzien in de wijk en elkaar helpen maakt daar onderdeel van uit. Meer informatie over de Buurtpreventie Frederiksoord vindt u op www.buurtpreventiekatwijk.nl of Facebookpagina ‘Buurtpreventie Frederiksoord’.


Street 4 You 2018
marc | 2020-02-24 11:02:56


Buurtpreventie Frederiksoord heeft nieuw logo
marc | 2020-02-24 11:02:37

Toegansweg

De bewoners van de Frederiksoord zal het niet ontgaan zijn. Bij toegangswegen naar de wijk staan nieuwe borden met een verwijzing naar Buurtpreventie Frederiksoord en Whatsapp-groepen. De hiervoor ontworpen symbolen worden sinds kort ook in het nieuwe logo van de Buurtpreventie Frederiksoord gebruikt.

 De Buurtpreventie zet zich in voor de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijk Frederiksoord. Dat kan gaan om het uitdelen van tipkaarten om inbraken tegen te gaan, het beheren van Whatsapp groepen, omkijken naar alleenstaande ouderen, of het signaleren van gevaarlijk geparkeerde auto’s. De Buurtpreventie stimuleert omkijken naar elkaar in de wijk en verwijst door naar (hulpverlenende) instanties als dat nodig is.

Als (nieuwe) buurtbewoners in Frederiksoord zich via de Buurtpreventie in willen zetten voor de veiligheid in de wijk, dan kunnen ze via www.buurtpreventiekatwijk.nl  Facebook ‘Buurtpreventie Frederiksoord’ of e-mail: buurtpreventie.frederiksoord@gmail.com contact opnemen.