Buurtpreventie

Katwijk

Over buurtpreventie Katwijk

Een stukje geschiedenis

Buurtpreventie

Doel van buurtpreventieprojecten is het vergroten van het informeel toezicht. Daarmee neemt de sociale controle toe, wat bijdraagt aan de subjectieve en objectieve veiligheid. Projecten kunnen eventueel worden uitgebreid met woon- en leefregels. Daarbij kan corrigerend worden opgetreden aan de hand van gezamenlijk opgestelde woon- of leefregels. Hierdoor neemt de overlast af en de leefbaarheid toe.

Korte omschrijving

Buurtpreventieprojecten richten zich op de bewoners (potentiële slachtoffers) van een woonblok of van een buurt. Bewoners zetten zich op vrijwillige basis actief in voor het eigen woongebied. Zoals bij het doorgeven van ongeregeldheden aan bevoegde instanties, eventueel aangevuld met het uitvoeren van kleine opruim- en schoonmaakklusjes. De bewoners hebben tevens een actieve rol in het beheer van de buurt en maken daarover afspraken.

Veel bewonersgroepen in deze projecten hebben een verenigingsvorm aangenomen met een bestuur en buurtcoördinatoren. Regelmatig overleggen zij met elkaar (bewoners onderling) en met de gemeente en de politie. De gebieden zijn herkenbaar door de borden ‘Attentie Buurtpreventie’. Buurtpreventieprojecten zijn vroege voorlopers van projecten die zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid (empowerment) van bewoners. Buurtpreventieprojecten zijn in sommige steden de voorbode geweest voor sociale vernieuwing en buurtbeheer.

De grondlegger van Buurtpreventie is het Engelse Neighbourhood Watch. Er bestaat ook een Duitse variant met goede resultaten: Wachsamer Nachbar. In Scandinavië (Zweden, Noorwegen en Denemarken) bestaat er een variant waarbij de uitgangspunten van buurtpreventie en van de buurtvaderprojecten worden gecombineerd. Er wordt in de nachtelijke uren gesurveilleerd in uitgaansgebieden. De buurtvaders worden er daarom ‘nachtuilen’ genoemd. Meldingen van vandalisme en kleine criminaliteit zouden door de nachtuilen met 50 procent zijn afgenomen. woohoo

Mogen wij ons even voorstellen

Beste buurtbewoners,

wijkagent.jpg

Sinds november 2011 heeft Rijnsburg twee wijkagenten te weten: Axel van
Gaalen en Marco Rusman.

Hierbij een woordje van de wijkagenten.
Wij zijn veelvuldig te zien in de wijk op onze mountainbikes. Hierdoor zijn
wij gemakkelijk aanspreekbaar en wij uitnodigen u dan ook uit dit te doen,
wanneer u iets aan ons kwijt wilt.

Op de internetsite www.politie.nl staan wij met onze mailadressen. Iedere
donderdag van 8.30 u tot 9.30 u houden wij, samen met de wijkregisseur
van Rijnsburg, spreekuur in de Burgt (Burgemeester Koomansplein 1 te Rijnsburg).
Tot slot willen wij u vragen alert te blijven voor verdachte situaties en ons ook
altijd te bellen wanneer u iets verdachts ziet.

Tot ziens in de wijk!

Axel en Marco