Buurtpreventie

Katwijk

Overlast melden

En omgaan met overlast

Voor de meeste soorten overlast kunt u terecht op de website Fixy. Fixy is het online meldpunt van de gemeente katwijk.

Zaken die o.a. via het online meldpunt gemeld kunnen worden zijn :

 • Meeuwen
 • Huisvuil / zwerfafval
 • Verkeersborden en straat meubilair
 • Overlast en handhaving
 • Openbare verlichting
 • Gladheidsbestrijding

Klik hier om naar de Fixy website te gaan.


Omgaan met jongeren

Jongeren veroorzaken regelmatig een gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Tevens is er veelal sprake van geluidsoverlast en vervuiling.

Omwonenden irriteren zich veelal aan deze situatie en ervaren dit als hinderlijk.

Nadat deze irritatie tot een hoogtepunt is opgebouwd wordt er contact met de aanwezige jongeren gezocht. Over het algemeen gebeurt dit vervolgens op onjuiste wijze. De aanwezigen worden agressief en verantwoordelijk gesteld voor alles wat er op die plek fout gaat.

Gewoonlijk wordt juist op dat moment de verkeerde jongere benaderd. Dit is degene die wel praat / communiceert.

 • Mogelijkheid 1: dit is de meest sociale die (opnieuw) de schuld krijgt van veel zaken. De jongere (eigenlijk een jong volwassene) wordt agressief en onbeleefd benaderd. Het resultaat is dat deze niet langer mee werkt.
 • Mogelijkheid 2: dit is de leider van de groep en die laat zich niet voor joker zetten. Dit zou zijn of haar positie binnen de groep ondermijnen. Als tegenreactie wordt de aanspreker gebruikt om de aandacht af te leiden en de positie binnen de groep juist te versterken.

Deze ervaring levert nog meer irritatie op en deze situatie is bijna niet meer te herstellen. Er is een blijvende indruk achter gelaten. Misschien overbodig te vermelden dat deze indruk niet positief is.

 

Wat is de goede manier.

 • Allereerst afvragen of u dit wel wilt. Benaderen brengt een risico met zich mee. Indien u het niet goed aanpakt kan de structurele aandacht zich richting u verplaatsen.
 • Indien u de desbetreffende groep jongeren gaat benaderen is het verstandig dit in de middag of vroeg in de avond te doen. Het moet licht zijn en niet gedurende het drukste moment.
 • Doe dit niet als u zich al de gehele avond zit te irriteren.
 • Benader de jongeren rustig, beleefd, maar niet angstig. Hier zit iets dubbels in. Het zijn echter jong volwassenen, en ondanks dat u het niet met hun gedrag eens bent, is dit geen reden even onbeleefd te zijn als de gemiddelde puber.
 • Kom rustig en zelfverzekerd over. Ga niet schreeuwen en dreigen en blijft uw eigen taal spreken. Ga niet in "jongerentaal" spreken.
 • Leg duidelijk uit wat u als een probleem ervaart en probeer de “standaard†excuses te vermijden. Lieg niet over kinderen die moeten slapen of nachtdiensten. Vertel zo veel mogelijk de waarheid.
 • Deze normale manier van benaderen, samen met het niet angstig overkomen, kan betere resultaten opleveren.