Buurtpreventie

Katwijk

Verdachte situatie

Wij willen graag alerte bewoners, die bij verdachte situaties 112 bellen. Dat is het allerbelangrijkst. Daarna kun je het in de groep melden.

Wat verdachte situaties zijn, is lastig aan te geven. Mensen zijn geneigd zaken positief te zien. Als iemand in een brandgang aan poorten voelt of ze open zijn, kan dat aanleiding zijn om 112 te bellen. Wij merken dat mensen dan snel denken ‘hij zal wel bevriend zijn met de mensen die er wonen’, terwijl dat echt niet zo hoeft te zijn.

Alert zijn

Alert zijn dus. En als je wat verdachts ziet en je hebt 112 gebeld, de groep gemeld wat je waar hebt geconstateerd, wat kun je dan doen? “Burgers mogen iemand aanhouden. Dus als je een inbreker betrapt, mag je hem aanhouden en wachten tot de politie er is”, aldus de wijk-agent. Maar hij is de eerste om toe te geven dat dit niet voor iedereen is weggelegd. “Het hangt er helemaal van af hoe stevig je in je schoenen staat en wat je kunt. Maar je mag achter een inbreker aan rennen en hem aanhouden.”

Eigen veiligheid

Als iemand geweld tegen je gebruikt, moet dat wat jij eventueel terug doet, in verhouding staan. En dat is een grijs gebied. Het algemene mijn advies is om iemand te laten lopen als hij geweld gebruikt. Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid, die is het belangrijkste.

Geweld

Als je iemand die je verdenkt van een inbraak is het niet verstandig iemand meteen met een honkbalknuppel op z’n hoofd te slaan, zonder dat die persoon geweld heeft gebruikt. Daar is de verhouding zoek.

Over de inbraken van de laatste tijd zegt de wijkagent dat de politie daarmee bezig is. Er wordt forensisch onderzoek gedaan na een inbraak en de uitslag daarvan duurt altijd even. De inbraken worden ook met elkaar vergeleken door de politie. Als de methode en tijdstip steeds hetzelfde is, kan het om dezelfde inbreker gaan.

Niet gek laten maken

Er zijn nu een aantal inbraken in een relatief korte periode geweest. Maar we moeten ons ook niet gek laten maken. Het is niet zo dat het opeens heel onveilig is. We moeten wel goed opletten en alert zijn. En op tijd 112 bellen.